Regulamin serwisu licznikonline.pl


Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z serwisu licznikonline.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie.

2. Korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych.

3. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.

4. Korzystanie z Serwisu nie podlega opłatom.

5. Serwis zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam (w tym osób i firm trzecich) w dowolnej formie na stronie Użytkownika, na której umieszczony jest licznik. Serwis stara się, by reklama nie była uciążliwa.

Korzystanie ze strony

6. Korzystanie ze strony Serwisu nie wymaga rejestracji ani podawania danych osobowych.

Korzystanie z serwisu

7. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

8. Nie należy umieszczać liczników na stronach niezgodnych z prawem, stronach erotycznych lub przekraczających granicę dobrego smaku.

Gwarancja

9. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

10. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było jak najbardziej bezpieczne, jednak użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko.

11. Niniejszy Regulamin jest aktualny i zawsze dostępny w Serwisie.

12. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.